Smlouvy a dokumenty z naší právní poradny:

I. Bytová družstva a SVJ

Bytová družstva

 • Založení a zrušení družstva
 • Zápis z ustavující schůze družstva
 • Stanovy bytového družstva
 • Stanovy malého bytového družstva
 • Usnesení členské schůze družstva - likvidace
 • Návrh člena na zrušení družstva soudem
 • Vznik a převod členství
 • Přihláška do bytového družstva
 • Smlouva o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu
 • Dohoda o zániku členství v družstvu
 • Oznámení o vystoupení člena z družstva
 • Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z družstva
 • Žaloba o určení neplatnosti rozhodnutí představenstva o vyloučení člena
 • Žaloba o zaplacení vypořádacího podílu
 • Zápis z jednání členské schůze
 • Žaloba člena o určení neplatnosti usnesení členské schůze
 • Žaloba vyloučeného člena o určení neplatnosti usnesení členské schůze
 • Žaloba člena družstva o náhradu škody proti členovi orgánu družstva

Společenství vlastníků jednotek

 • Svolání první schůze shromáždění vlastníků jednotek
 • Stanovy společenství vlastníků jednotek
 • Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek
 • Prohlášení vlastníka budovy - § 4 zákona o vlastnictví bytů
 • Smlouvy o převodech bytů
 • Smlouvy o převodech podílů k nebytovým jednotkám
 • Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Dohoda o změně vlastnictví jednotek na podílové spoluvlastnictví budovy

II. Vlastnictví nemovitostí a bytů

Smlouvy o převodu

 • Kupní smlouva - převod vlastnictví k nemovitosti
 • Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
 • Návrh na vklad do katastru nem. - převod spoluvlastnického podílu k nemovitosti
 • Kupní smlouva – převod vlastnictví k bytu
 • Návrh na vklad do katastru nem. - převod vlastnictví k bytu
 • Kupní smlouva – převod spoluvlastnického podílu k bytu
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí
 • Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k nemovitosti
 • Darovací smlouva - převod vlastnictví k bytu
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí - převod vlastnictví k bytu
 • Darovací smlouva - převod spoluvlastnického podílu k bytu
 • Návrh na vklad do katastru nemovitostí - převod spoluvlastnického podílu k bytu
 • Smlouva o převodu vlastnictví k bytu z bytového družstva na nájemce
 • Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Smlouva o převodu vlastnictví k nebytovému prostoru z bytového družstva na člena družstva
 • Návrh na vklad vlast. práva - převod vlastnictví k bytu z byt. družstva na člena

Vypořádání podílového spoluvlastnictví

 • Dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
 • Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově
 • Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytu
 • Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Vypořádání společného jmění manželů
 • Dohoda o zrušení a vypořádání společného jmění manželů k budově
 • Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Žaloba na zrušení a vypořádání společného jmění manželů k bytu

III. Nájem bytu

 • Nájemní vztahy k bytu
 • Vznik nájmu a podnájmu
 • Nájemní smlouva k bytu
 • Podnájemní smlouva k bytu
 • Podnájemní smlouva k části bytu
 • Souhlas pronajímatele s podnájmem
 • Dohoda o vzniku společného nájmu bytu
 • Zánik nájmu a podnájmu
 • Dohoda o zániku nájmu bytu
 • Výpověď ze strany pronajímatele
 • Výpověď nájmu bytu ze strany nájemce
 • Žaloba o přivolení k výpovědi nájmu bytu ze strany pronajímatele
 • Návrh na zrušení společného nájmu bytu
 • Výpověď pronajímatele bez přivolení soudu (důvody na straně nájemce)
 • Dohoda o skončení nájmu s dohodou o narovnání
 • Výměna bytů
 • Dohoda o výměně bytu
 • Souhlas pronajímatele s dohodou o výměně bytu
 • Žaloba o splnění dohody o výměně bytu
 • Odstoupení od dohody o výměně bytu
 • Žaloba o náhradu škody z nesplnění dohody o výměně bytu
 • Návrh na rozhodnutí o sporných právech a povinnostech společných nájemců
 • Žaloba o určení práva nájmu k bytu
 • Žaloba o určení neplatnosti nájemní smlouvy
 • Žaloba o náhradu stěhovacích a dalších nákladů
 • Žaloba o náhradu rozdílu ve výši nájemného
 • Výzva nájemce k odstranění vad bránícím řádnému užívání bytu
 • Oznámení odstranění závady v bytě, náhrada nákladů
 • Uplatnění práva nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
 • Žaloba nájemce na náhradu účelně vynaložených nákladů
 • Oznámení potřeby oprav pronajímateli
 • Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami bytu
 • Uplatnění práva na úhradu nákladů na zhodnocení bytu
 • Žaloba na zaplacení nájemného a úhrad plnění poskytovaných s nájmem bytu
 • Uplatnění přiměřené slevy z nájemného
 • Uplatnění přiměřené slevy z úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu
 • Uplatnění práva na náhradu účelně vynaložených nákladů na oznámení pronajímatele o nutnosti zpřístupnění bytu

Byt po rozvodu

 • Dohoda rozvedených manželů o nájmu bytu
 • Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu bytu
 • Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu družstevního bytu

IV.Ostatní dokumenty

 • Smlouva o výstavbě
 • Smlouva o vestavbě
 • Smlouva o nástavběObjednávka služeb 

Právní poradna 

Kontakt

JUDr. Karel Šrol, Ph.D.
Rybářská 4a – mapa
147 00 Praha 4, Podolí

Tel.: +420 603 492 663
E-mail: aksrol@post.cz

Právní poradnu lze navštívit pouze po předchozím objednání


© 2008 JUDr. Karel Šrol, Ph.D. | tvorba webu: Ananas.cz | Mapa webu | Výměna odkazů | tisk | nahoru ↑
Kontakt: JUDr. Karel Šrol, Ph.D.Adresa: Rybářská 4a, 147 00 Praha 4, Podolí, tel: +420 603 492 663, mail: aksrol@post.cz, web: www.