Dodatečné projednání dědictví

Dodatečné projednání dědictví upravuje zákon o zvláštních řízeních soudních. Pokud se objeví po právní moci rozhodnutí o pozůstalosti majetek nebo dluhy, soud o ně doplní v dosavadním řízení vyhotovený soupis nebo seznam o aktivech a pasivech pozůstalosti. Po zjištění existence dodatečných aktiv či pasiv vydá soud usnesení s určením lhůty né kratší dvou měsíců na vyhlášce uveřejněné na úřední desce soudu. Nepožádá-li dědic přiřkne soud aktiva či pasiva dědicům v poměru dosavadního výsledku dědického řízení. Podrobněji viz § 193 zákona č. 292/2013 Sb.

Zájemce o dodatečné projednání dědictví zahajuje řízení podáním žádosti k soudu, který o dědictví rozhodl.
Objednávka služeb 

Právní poradna 

Kontakt

JUDr. Karel Šrol, Ph.D.
Rybářská 4a – mapa
147 00 Praha 4, Podolí

Tel.: +420 603 492 663
E-mail: aksrol@post.cz

Právní poradnu lze navštívit pouze po předchozím objednání


© 2008 JUDr. Karel Šrol, Ph.D. | tvorba webu: Ananas.cz | Mapa webu | Výměna odkazů | tisk | nahoru ↑
Kontakt: JUDr. Karel Šrol, Ph.D.Adresa: Rybářská 4a, 147 00 Praha 4, Podolí, tel: +420 603 492 663, mail: aksrol@post.cz, web: www.