Soudní řízení - žaloby, vyjádření k žalobám, odvolání, dovolání

V rámci soudního řízení poskytuje právní poradna:

  • poradenskou činnost v průběhu soudního řízení
  • zastupování žalobců nebo žalovaných v soudním řízení na základě plné moci
  • podávání žalob a platebních rozkazů
  • sepisování vyjádření k žalobám, odvolání a dalších úkonů v rámci soudního řízení

Odkazy na důležité soudní informace:

[1] * Právní poradna
[2] >> InfoSOUD - Informace o soudním řízení
[3] Ministerstvo spravedlnosti ČR
[4] Ústavní soud ČR
[5] Nejvyšší soud ČR
[6] Nejvyšší správní soud ČR
[7] Vrchní soudy
[8] Soudy v Praze - úřední hodiny
[9] Krajské soudy
[10] Okresní soudy
[11] Rozhodnutí a stanoviska Nejvyššího soudu
[12] Rozhodnutí Ústavního soudu ČR
[13] Jednací řád soudní
[14] Občanský soudní řád
[15] Soudní řád správní
[16] Trestní řád
[17] Exekuční řád
[18] Soudní poplatky


[20] Evropský soudní dvůr
[21] Evropský soud pro lidská práva
[22] Soudy v zemích EU
[23] Platné předpisy EU
[24] Judikatura EU

[26] Zákon o soudech a soudcích
[27] Soudcovská unie
[28] Seznam soudců
[29] Seznam soudních znalců a tlumočníků
[30] Seznam exekutorů
[31] Seznam notářů - soudních komisařů
[32] Průběh jednání v soudní síni
[33] Ochrana a stížnosti proti soudům
[34] Amnestie a milosti
[35] Ombudsman a soud
[36] Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
[37] Sdružení rozhodců
[38] Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů-ADR
[39] Evidence úpadců
[40] Insolvenční rejstřík
[41] Rejstřík trestů
[42] Soudní dražby

[44] Sbírka zákonů ČR
[45] www.justice.cz
[46] www.zakony.mobi
[47] www.obchodnirejstrik.mobi
[48] ePodatelna
[49] eJustice

 
Objednávka služeb 

Právní poradna 

Kontakt

JUDr. Karel Šrol, Ph.D.
Rybářská 4a – mapa
147 00 Praha 4, Podolí

Tel.: +420 603 492 663
E-mail: aksrol@post.cz

Právní poradnu lze navštívit pouze po předchozím objednání


© 2008 JUDr. Karel Šrol, Ph.D. | tvorba webu: Ananas.cz | Mapa webu | Výměna odkazů | tisk | nahoru ↑
Kontakt: JUDr. Karel Šrol, Ph.D.Adresa: Rybářská 4a, 147 00 Praha 4, Podolí, tel: +420 603 492 663, mail: aksrol@post.cz, web: www.