DANĚ 2009

[1] Daň z převodu nemovitostí
[2] Daň darovací
[3] Daň dědická

 

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2009

Aktualizováno ke dni: 2. prosince 2008.

LEDEN

pátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za prosinec 2008
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2008 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2008
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2008
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2008

ÚNOR

pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2008
– daň z nemovitostí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2008
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2008
– biopaliva – hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
 
pondělí 16. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2008
úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2009

BŘEZEN

pondělí 2. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2008
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2009
čtvrtek 12. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2009
pátek 27. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

DUBEN

čtvrtek 9. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. – daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2009
pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. – spotřební daň – daňové přiznání za březen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2009
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2009
čtvrtek 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2009

KVĚTEN

pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2009

ČERVEN

pondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2009
– daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za květen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2009
úterý 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

ČERVENEC

pátek 10. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. – daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2009
pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 27. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2009
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2009
pátek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009

SRPEN

pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. – spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2009
pondělí 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009
– daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

středa 9. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2009
středa 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2009

ŘÍJEN

pondělí 12. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. – daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2009
úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2009
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2009
pátek 30. – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. 1. 2010

LISTOPAD

pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2009
pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za září 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za září 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2009
pondělí 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2009
– daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

čtvrtek 10. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2009
pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 28. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2009
čtvrtek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2009

 

 

ZÁKONNÉ LHŮTY PLNĚNÍ DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2009

Plátci spotřebních daní, kterým podle zák.č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud zákon o spotřebních daních nestanoví jinak. Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

Podle specifi ckých ustanovení zákona o spotřebních daních mohou předkládat daňová přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně také právnické a fyzické osoby, mající postavení daňových
poplatníků, které nakoupily nebo samy vyrobily a prokazatelně použily minerální oleje pro výrobu tepla (dále jen „topné oleje“) a vybrané minerální oleje pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školky a obnovu
a výchovu lesa (dále jen „zelená nafta“) a které nakoupily nebo samy vyrobily ostatní (technické) benziny a prokazatelně tyto benziny použily jinak než pro prodej, pro pohon motorů, pro výrobu tepla nebo pro výrobu směsí.

Spotřební daň (mimo spotřební daně z lihu) je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období a spotřební daň z lihu je splatná do 55. dne po skončení zdaňovacího období, pokud zákon o spotřebních
daních nestanoví jinak. Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo povinné osobě doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, rozhodl-li o odkladu platby celního dluhu.

Plátci energetických daní, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pro vojenské orgány ozbrojených sil působících na území ČR na základě mezinárodní smlouvy platí pro
plnění daňových povinností, případně odvodů a vrácení daně speciální úprava v jednotlivých daňových zákonech.

S ohledem na změny v oblasti DPH po vstupu do EU bychom rádi připomněli povinnost podat Souhrnné hlášení, pokud plátce daně v předchozím kalendářním čtvrtletí uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu EU.

Vrácení daně z přidané hodnoty v rámci zahraniční pomoci, vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech nebo vrácení daně zahraničním osobám povinným k dani, které
v tuzemsku neuskutečňují ekonomickou činnost, vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží a vrácení daně osobám se zdravotním postižením je upraveno v příslušných ustanoveních dílu 11 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nabytím účinnosti zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se novelizuje zákon o dani z přidané hodnoty, je založeno právo na tzv. skupinovou registraci plátců. Skupina se podle nového § 95a odst. 2 ZDPH stává plátcem od 1. ledna následujícího roku, pokud je přihláška k registraci skupiny podána nejpozději do 31. října běžného roku. První skupiny plátců budou místně příslušnými správci daně registrovány s účinností od 1. 1. 2009.

Od 1. ledna 2009 je v platnosti nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 - vzor č. 15). Tiskopis se poprvé použije pro zdaňovací období leden 2009 nebo 1. čtvrtletí 2009.

Rovněž upozorňujeme poplatníky daně z příjmů právnických osob, že dále uvedené lhůty pro podání daňového přiznání a splatnosti daně a záloh na daň (přesáhla-li poslední známá daňová povinnost 30.000,- Kč) se týkají pouze zdaňovacího období kalendářního roku podle § 17a písm. a) zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatníci, jejichž zdaňovací období je rozdílné od kalendářního roku, si odvodí konkrétní termíny splatnosti záloh a podání daňového přiznání sami podle zásad stanovených zákonem o daních z příjmů.

Pro daň z příjmů vybíranou srážkou podle zvláštní sazby zpravidla platí povinnost plátce odvést sraženou daň do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy ji byl povinen srazit.

Úhrn sražených záloh nebo úhrn částek, které měly být sraženy jako zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvede plátce daně nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, v němž mu povinnost srazit zálohy vznikla.

 
Objednávka služeb 

Právní poradna 

Kontakt

JUDr. Karel Šrol, Ph.D.
Rybářská 4a – mapa
147 00 Praha 4, Podolí

Tel.: +420 603 492 663
E-mail: aksrol@post.cz

Právní poradnu lze navštívit pouze po předchozím objednání


© 2008 JUDr. Karel Šrol, Ph.D. | tvorba webu: Ananas.cz | Mapa webu | Výměna odkazů | tisk | nahoru ↑
Kontakt: JUDr. Karel Šrol, Ph.D.Adresa: Rybářská 4a, 147 00 Praha 4, Podolí, tel: +420 603 492 663, mail: aksrol@post.cz, web: www.